SEO公司不斷賣SEO廣告?

我見到一個專做SEO服務既公司,居然每個月用大量金錢做GOOGLE廣告,合共買了140個關鍵字,其中一個關鍵字一個每月要洗US$3.2K。我當平均$3000/字,每月洗費$40-$50萬😱。

筆者有個疑問,呢間公司幫人做SEO。為何自己要做咁多個Keywords的廣告?一般來說,只做好內容和外部連結,上頭版已是沒難度。莫非SEO沒用?要用廣告增加網站流量?

答案應該係SEO帶不夠他的利潤去維持公司的業務增長。公司開支太大,不賣廣告去頂著,分分鐘成班人坐咗係公司度無事做,白養同事。

未來Microsoft 將Chatgpt 引入搜尋器內,會否到他們的未來生意增長?

內容分享

題材主要喺環繞科技和設計,內容用心編寫,請多多分享比你哋D朋友。

最近帖文

視頻分享

訂閱我們的資訊